Publicació imminent de les ajudes a la gestió forestal sostenible

Us informem que es preveu que cap a mitjan abril es publicarà al DOGC la nova convocatòria pels anys 2014-2015. En aquesta convocatòria es podran presentar sol·licituds als següents apartats: Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal. Millora d’infraestructures. Els  conceptes aclarida de millora, tallada selectiva, pela de suro de reduïda qualitat i les estassades necessàries […]